Logo MCE

Elektromontáže MCE - Jiří Matoušek

Pražského povstání 2224 | 256 01 Benešov
tel/fax: 317 725 792 | gsm: 602 349 074 | email: info@matousek-mce.cz

 
 

Informace o firmě Elektromontáže MCE

Firma ve svém oboru působí od roku 1992. Kmenovými zaměstnanci jsou bývalí pracovníci Elektromontážních závodů, Průmstavu a Armabetonu Praha. Činností firmy jsou montáže trafostanic vč. technologického vybavení, kabelové rozvody VN, rozvodny NN, silnoproudé rozvody pro technologické zařízení, rekonstrukce energetických sítí a veřejného osvětlení, výrobních hal, domovní elektroinstalace a hromosvody. Firma provádí zakázky formou stavby na klíč tzn. zajišťuje kompletní dodávky a montáž v malém i větším rozsahu vč. výchozích revizních zpráv do i nad 1000 V, zkoušek zvýšeným napětím namontovaného zařízení VN. Pro kompletnost dodávky doplňujeme nabídky o možnost zajištění projektové dokumentace, zabezpečovacího zařízení objektů, anténních systémů, slaboproudých rozvodů a počítačových sítí formou subdodávky.

Zákazníkům nabízíme:

  • dodávku a montáže trafostanic
  • pokládání kabelů VN a NN vč. Zemních prací
  • montáže veřejného osvětlení
  • silnoproudé rozvody výrobních hal a objektů vč. Hromosvodů
  • rozvody el. Sítí pro občanskou vybavenost měst a obcí
  • domovní elektroinstalace vč. El. Vytápění a hromosvodů

© luque~05 in property of www.pc-servis.cz
Pražského povstání 2224 | 256 01 Benešov | tel/fax: 317 725 792 | gsm: 602 349 074 | email: info@matousek-mce.cz